Onze sponsors

Wij willen onze sponsors alsook de particuliere schenkers bedanken voor de sponsorgelden die we mochten ontvangen.
Deze financiële steun is broodnodig om een kwalitatieve werking van onze club te kunnen blijven aanbieden.

Bedankt!