Inschrijvingen

Praktische informatie

De inschrijvingen voor het seizoen 2024-2025 starten voor bestaande leden op 01 juli 2024. Nieuwe leden, die nog geen lid waren van onze turnclub in het seizoen 2023-2024 kunnen pas inschrijven vanaf 1 augustus 2024. We werken hiervoor met het platform dat Gymfed (onze sportfederatie) ons aanbiedt. Bij inschrijven dient er onmiddellijk online betaald te worden via het online betalingsplatform Mollie.

Inschrijven in de recreatieve groepen is open voor iedereen die graag wil komen turnen en vereist geen specifieke vaardigheden. Deze groepen zijn in de onderstaande tabel met de inschrijvingskosten in het groen aangeduid. Er zijn geen specifieke kledijvereisten. Turnen doen we in onze zaal in een t-shirt en turnshort. Schoeisel doen we niet aan dus we trainen op blote voeten of sokken.

Inschrijven in de wedstrijdgroepen is NIET voor iedereen toegankelijk (de blauwe groepen). De personen die hierin moeten inschrijven hebben van hun respectievelijke headcoach de nodige informatie ontvangen of kunnen zich wenden tot die headcoach.

De inschrijvingsprijzen hieronder zijn inclusief ongevallenverzekering en aansluiting bij Gymfed vzw

Is een groep al volzet en wenst u op de wachtlijst gezet te worden, vul dan uw gegevens in op onze wachtlijst. Van zodra we dan een plaatsje hebben in de trainingsgroep zullen we u contacteren.
Wachtlijst seizoen 2024-2025

Inschrijvingen zijn pas compleet en worden pas aanvaard na betaling van het volledige inschrijvingsgeld!

Inschrijvingsgelden worden enkel in uitzonderlijke gevallen deels terugbetaald na goedkeuring van de bestuursraad en na aftrek van de gemaakte kosten!

Recreatieve groepen (vrij inschrijven mogelijk)
Naam trainingsgroepinschrijven voor 01/09/2024inschrijven na 31/08/2024inschrijven na 01/01/2025inschrijven na 01/03/2025inschrijven na 01/05/2025
Kleuters120 €125 €115 €95 €90 €
Meisjes A125 €130 €120 €100 €95 €
Meisjes B125 €130 €120 €100 €95 €
Knapen125 €130 €120 €100 €95 €
Juffers145 €150 €140 €120 €115 €
Jongelingen125 €130 €120 €100 €95 €
Conditie125 €130 €120 €100 €95 €
knuffelgym120 €125 €115 €95 €90 €
nExtLevel120 €125 €115 €95 €90 €
Turnsters145 €150 €140 €120 €115 €
Badminton95 €100 €90 €70 €65 €

Competitieve groepen (vrij inschrijven NIET mogelijk)
Naam trainingsgroepinschrijven voor 01/09/2024inschrijven na 31/08/2024
Acro Basis175 €180 €
Acro Competitie245 €250 €
TTM Competitie305 €310 €
Trampoline Basis205 €210 €
Trampoline Competitie255 €260 €
Tumbling Basis195 €200 €
Tumbling Competitie270 €275 €
Gymtopics155 €160 €