TTJ

Wat is AGH?

In de discipline Artistieke Gymnastiek Heren (AGH) turnen de gymnasten aan 6 toestellen. Op de wedstrijden worden de gymnasten beoordeeld door een jury, wie de hoogste score turnt aan de 6 toestellen wint de wedstrijd.

Grond

Sprongkracht, coördinatie en elegantie. Tijdens de grondoefening worden voornamelijk acrobatische sprongenreeksen uitgevoerd op een verende vloer van 12 op 12 meter. De gymnasten hebben maximaal 70" de tijd om hun acrobatie af te wisselen met kracht, lenigheid en een beetje choreografie.

Paard

Evenwicht en beheersing. De paardoefening is een aaneenschakeling van allerlei kreitsen: dwars of parallel op het leer, op 2 bogen of op 1 boog, met verplaatsing of met bijkomende draaibewegingen... en dit afgewisseld met een schaarbeweging en besloten met de afsprong die veelal door handstand gaat. Je evenwicht en je zenuwen worden dus zwaar op de proef gesteld op dit smalle steuntoestel dat 1,05 meter boven de mat staat.

Ringen

Het toestel van de krachtpatsers! Topgymnast aan de ringen ben je wanneer je een aaneenschakeling toont van de meest moeilijke krachthoudingen zoals kruishang, omgekeerd kruis, zwaluw en bovenbalans. Een evenwichtige ringoefening bestaat daarnaast ook uit zwaai-elementen zoals reuzenzwaaien en natuurlijk een spectaculaire afsprong. De ringen hangen op 260 cm boven de landingsmat.

Sprong

Explosiviteit! Tijdens de snelle aanloop van maximaal 25 meter moet de gymnast de nodige kracht ontwikkeld hebben om na een eerste vluchtfase en een steunfase de sprong met één of meerdere salto's en schroeven op de voeten te beëindigen.

Brug

Veelzijdigheid troef. Aan de brug wordt immers zowel gesteund als gehangen en gelegen, dit laatste in "bovenarmlig". De moderne brugoefening is een vloeiende variatie van steunzwaaien en langzwaaien met passages op de bovenarmen, en dit aan 2 evenwijdige houten leggers die 1.80 meter boven de mat hangen.

Rek

Het zwaaitoestel in de zuiverste vorm! Nergens anders zie je immers zulke virtuoze reuzenzwaaien, vluchtelementen, greepwissels en afsprongen. Het rek wordt ook wel eens het 'koninginnetoestel' van het herenturnen genaamd. De spectaculaire vluchtelementen en huizenhoge afsprongen worden ook door een niet-kenners publiek gesmaakt.

Inschrijven?

Voor deze groep moet je geselecteerd worden.